Arbeta i Individuell patientöversikt cancer i CNS

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 6 oktober
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

06 oktober Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

11 november Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du istället anmäla dig via e-post till sara.friedrich@rccmellan.se

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ cancer i CNS är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.

Förfrågningar om privata visningar av IPÖ och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet, kontakta Sara Friedrich, sara.friedrich@rccmellan.se