Arbeta i Individuell patientöversikt cancer i CNS

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 24 maj
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

24 maj Anmäl dig

Tid: 14:00-15:00. Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

08 juni Anmäl dig

Tid: 15:00-16:00. Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du istället anmäla dig via e-post till sara.friedrich@rccmellan.se

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ cancer i CNS är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.

Förfrågningar om privata visningar av IPÖ och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet, kontakta Sara Friedrich, sara.friedrich@rccmellan.se