Testbädden för radioterapi

Den nationella testbädden för innovativ strålterapi är en plattform för samverkan som underlättar tester i klinisk miljö. Det är en kreativ mötesplats där vård, forskning och företag tillsammans tar fram och kvalitetssäkrar innovationer inom strålbehandlingen.

I testbädden utvecklas produkter, tjänster och organisatoriska lösningar som vården behöver och efterfrågar. Innovationerna testas i verklig sjukhusmiljö och det blir tydligt om de verkligen motsvarar vårdens behov.

Den nationella testbädden är under utveckling och det är Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och sex specialistföretag som samarbetar.

Representant från Regionala cancercentrum i arbetet med testbädden är Roger Henriksson, onkolog och chef vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 18 oktober 2017