Tarmcancerscreening

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014. Totalt ingår 200 000 svenskar i studien.

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar att landsting och regioner startar en nationell allmän tarmcancerscreening från och med år 2019. Rekommendationen baseras på erfarenheter från SCREESCO-studien och på slutsatser från en nationell arbetsgrupp.

Förebyggande och tidig upptäckt av tarmcancer

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 21 augusti 2018