Inloggad som:

ZUMA-4

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ZUMA-4
A Phase 1/2 Multi-Center Study Evaluating the Safety and Efficacy of KTE-X19 in Pediatric and Adolescent Subjects with Relapsed/Refractory B-precursor Acute Lymphoblastic Leukemia or Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma
A Phase 1/2 Multi-Center Study Evaluating the Safety and Efficacy of KTE-X19 in Pediatric and Adolescent Subjects with Relapsed/Refractory B-precursor Acute Lymphoblastic Leukemia or Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma
PLACEHOLDER
En fas 1/2-multicenterstudie för att utvärdera säkerheten och effekten av KTE-X19 hos barn och ungdomar med recidiverande/ refraktär pre-B cells akut lymfoblastisk leukemi eller recidiverande/ refraktärt B-cells non-Hodgkins lymfom (ZUMA-4)
Mer information om studien för vårdgivare
Studien riktar sig mot r/r ALL och r/r NHL
se studieprotokoll
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan