Inloggad som:

avslutad_ZEUS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ZEUS
Icke interventionell studie för att bedöma säkerhetsprofilen för idelalisib hos patienter med refraktärt folikulärt lymfom (FL)
Non-interventional study to assess the safety profile of idelalisib in patients with refractory follicular lymphoma (FL)
PLACEHOLDER
Detta är en retrospektiv kohortstudie som rekryterar patienter som behandlats eller behandlas med idelalisib för refraktärt FL i enlighet med produktinformationen och behandlingsriktlinjerna i rutinmässig klinisk praxis efter godkännande av försäljning i EU (september 2018)
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna patienter som behandlats eller behandlas med idelalisib för refraktärt FL i enlighet med produktinformationen och behandlingsriktlinjerna i rutinmässig klinisk praxis
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-08-07)

Tillbaka till listan