Inloggad som:

XNK-Urotelialcancer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

XNK-Urotelialcancer
Analys av immunceller från patienter med urotelial cancer i syfte att förbättra immunoterapier
Analys av immunceller från patienter med urotelial cancer i syfte att förbättra immunoterapier
PLACEHOLDER
Provtagningsstudie Analys av immunceller från patienter med urotelial cancer i syfte att förbättra immunterapier
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-12)

Tillbaka till listan