Inloggad som:

avslutad_Who cares?

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Who cares?
Co-care för personer med kronisk sjukdom - utveckling, implementering och utvärdering av modeller för partnerskap i vården
Who cares? Uncovering social support needs and resources among malignant CNS tumor patients and their informal caregivers
PLACEHOLDER
Explorativ studie av patienter med maligna CNS-tumörer och deras närståendes behov/erfarenheter av socialt stöd för att kunna utföra egenvård resp. samvård. Hur kartläggning av sociala relationer påverkar dessas kvalitet, kommunikation med vårdpersonal och hälsorelaterad livskvalitet.
Mer information om studien för vårdgivare
Patient med diagnosen malign tumör i CNS anhörig/närstående till patient med malign tumör i CNS förmåga att kommunicera på svenska eller engelska
Individer oförmögna att lämna informerat samtycke t ex p g a kognitiva funktionsnedsättningar
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan