Inloggad som:

Lungcancer monitoreringsstudien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Lungcancer monitoreringsstudien
Webbaserad symtomövervaktning vid avancerad lungcancer
Web based symptom monitoring and survival in advanced stage lung cancer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om veckovis symptomuppföljning med webbaserat frågeformulär förbättrar överlevnaden och livskvaliteten för patienter med lungcancer stadium III och IV jämfört med standarduppföljning enligt det nationella vårdprogrammet. Patienter kommer randomiseras 1:1 till veckovis symptommonitorering eller standarduppföljning. De patienter som symptommonitoreras kommer ha färre inplanerade röntgenundersökningar i förväg utan kommer istället utföra röntgenundersökningar vid symptom. Båda grupperna planeras för regelbunden uppföljning med läkarbesök var tredje månad. Alla patienter kommer följas under 24 månader.
Mer information om studien för vårdgivare
Diagnostiserad icke-småcellig lungcancer stadium III och IV. Fyllt 18 år. Gott allmänntillstånd (ECOG 0-2) . Avslutat primärbehandling under de närmsta tre månaderna. Radiologisk stabil sjukdom. Grundläggande datavana. Kunna kommunicera på svenska.≥
Sjukdomsprogress vid uppföljning efter primärbehandling. Symptomatiska hjärnmetastaser. Gravida eller ammande kvinnor. Deltagande i annan interventionsstudie.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-10-23)

Tillbaka till listan