Inloggad som:

LUCA-S

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LUCA-S
Webbaserad symtomövervaktning vid avancerad lungcancer
Web based symptom monitoring and survival in advanced stage lung cancer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om veckovis symptomuppföljning med ett webbaserat frågeformulär i tillägg till uppföljning enligt det nationella vårdprogrammet förbättrar livskvalitet och överlevnad för patienter med lungcancer stadium III och IV. Studiedeltagarna randomiseras 1:1 till uppföljning enligt klinisk rutin eller uppföljning enligt klinisk rutin med tillägg av veckovis symptommonitorering. Alla patienter kommer att följas under minst 24 månader.
Mer information om studien för vårdgivare
Diagnostiserad icke-småcellig lungcancer stadium III och IV. Fyllt 18 år. Gott allmänntillstånd (ECOG 0-2) . Avslutat primärbehandling under de närmsta tre månaderna. Radiologisk stabil sjukdom. Grundläggande datavana. Kunna kommunicera på svenska.≥
Sjukdomsprogress vid uppföljning efter primärbehandling. Symptomatiska hjärnmetastaser. Gravida eller ammande kvinnor. Deltagande i annan interventionsstudie.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan