Inloggad som:

WaveLine-006

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

WaveLine-006
En öppen multicenterstudie i fas 2 med syfte att utvärdera säkerhet och effekt för MK-2140 som monoterapi och i kombination hos patienter med Bcellslymfom
A Multicenter, Open-label, Phase 2 Basket Study to Evaluate the Safety and Efficacy of MK-2140 as a Monotherapy and in Combination in Participants With Aggressive and Indolent B-cell Malignancies (waveLINE-006)
PLACEHOLDER
Detta är en korgstudie som då undersöker olika typer av aggressiv och indolent B-cellslymdom. Studien inkluderar 2 olika typer av aggressiva B-cellslymfom, Mantelcellslymfom (MCL) och Richters syndrom/transformation (RT) samt 2 olika typer av indolenta B-cellslymfom, kroniskt lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom (FL).
Mer information om studien för vårdgivare
Över 18 år när man får information om studien samt vid signering av samtycke. Olika kriterier beroende på vilken typ av sjukdomsegenskap.
Har tagit emot ett solitt organ genom transplantation vid någon tidpunkt. Har kliniskt signifikant (dvs. aktiv) kardiovaskulär sjukdom. Har perikardiell utgjutning eller kliniskt signifikant pleurautgjutning.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2024-05-29)

Tillbaka till listan