Inloggad som:

Watch and wait

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Watch and wait
Watch and wait-Icke operativ behandling vid strål- och cellgiftsbehandling.
Watch and wait-Icke operativ behandling vid strål- och cellgiftsbehandling.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att studera om det räcker med endast onkologisk förbehandling för de patienter som haft så god effekt av sin behandling att tumören inte går att upptäcka vid efterkontroll för planerad kirurgi. Uppföljning första två åren
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-03-28)

Tillbaka till listan