Inloggad som:

avslutad_VISION

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_VISION
En internationell, prospektiv, öppen, randomiserad fas 3 multicenterstudie av 177Lu-PSMA-617 för behandling av patienter med progressiv PSMA-positiv (prostataspecifik membranantigen) metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).
An international, prospective, open-label, multicenter, randomized phase 3 study of 177LU-PSMA-617 in the treatment of patients with progressive PSMA-positive, metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
PLACEHOLDER
Patienter med mCRPC som vid PET-undersökning visar sig ha ett högt PSMA-uttryck i tumören randomiseras 2:1 till behandling med radiofarmakat 177Lu-PSMA-617 + BSC vs BSC. 177Lu-PSMA-617 är en målriktad, systemisk strålbehandling som visat lovande resultat i fas II.
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG 0-2, förväntad överlevnad minst 6 mån. Histologiskt/cytologiskt verifierad, PSMA-PET-positiv, progressiv mCRPC. Har erhållit minst en NAAD och 1-2 linjer taxan, eller vara ovillig/olämplig för dessa behandlingar. Hb >90, trombocyter >100, GFR >50ml/min.
Annan radionuklidterapi senaste 6 månaderna. Annan systemisk cancerbehandling senaste 28 dagarna. Blodtransfusion senaste 30 dagarna. Symptomgivande och/eller behandlingskrävande CNS-metastser. "Superscan" vid skelettscintigrafi.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan