Inloggad som:

VIGAS2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

VIGAS2
En multicenter randomiserad dubbelblind kontrollerad fas 2-studie som utvärderar effekten av valganciclovir som tilläggsterapi hos glioblastompatienter
A multicenter randomized double-blinded controlled phase 2 study evaluating the efficacy of valganciclovir as add-on therapy in glioblastoma patients
PLACEHOLDER
Valganciclovir ges som tilläggsbehandling till standardbehandlingen (Temozolomid och strålbehandling) samt radikal kirurgi för att utvärdera om detta påverkar patientens prognos. Studieläkemedlet intas 2 ggr/dag i 6 veckor och därefter 1 gång/dag i 98 veckor. Standardbehandling kan ges på hemortssjukhus i samråd med huvudprövaren. Studieläkemedel utlämnas var 3:e månad från studiecentret. Behandlingen pågår i 24 månader och fortsätter även vid ev recidiv. Utvärdering med MR-hjärna och rutinblodprover enligt standardbehandling var 3:e månad. Livskvalitetsanalyser utförs var 3:e månad.
Mer information om studien för vårdgivare
Nydiagnostiserat glioblastom, IDH 1 vild-typ Radikal resektion; inte mer än 1 cm3 återstående kontrastladdande tumör. Aktuell för temozolomid och strålterapi MGMT-promotormetyleringsstatus Karnofsky minst 70 / ECOG/WHO 2 Patienter måste inkluderas inom 10 veckor efter operationen
Nedsatt kognitiv funktion (under 24 i MMSE-test) Gravida eller ammande kvinnor Patienten deltar samtidigt i en annan experimentell läkemedelsterapiförsök HB <80 g / L Onormal njurfunktion (GFR <30) Sekundär glioblastom eller glioblastom IDH1 muterad.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan