Inloggad som:

avslutad_Viden

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Viden
Viden
’Viden’ Vitamin D supplementation to breast cancer patients with adjuvant endocrine treatment –An observational clinical study where the patient is its own control
PLACEHOLDER
VIDEN, syftar till att undersöka om tillägg med vitamin D kan minska biverkningarna vid adjuvant endokrin behandling efter operation av bröstcancer– En förstudie där varje patient är sin egen kontroll.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med pågående adjuvant endokrin behandling med aromatashämmare. Ha muskel och ledvärk. Vitamin D nivå <75 nmol/L blod.
Sjukdomen sarkoidos. Pågående behandling med vätskedrivande läkemedel av typen ”tiazidiuretika”. Överkänslighet mot vitamin D3 eller Miglyol. Oförmåga att skatta symtom eller fylla i formulär om självskattad livskvalitet.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-03)

Tillbaka till listan