Inloggad som:

avslutad_VIABLE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_VIABLE
En randomiserad, dubbelblind, fas III, multicenterstudie med parallella grupper för att utvärdera effekt och säkerhet för DCVAC/PCa jämfört med placebo hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som är aktuella för första linjens cytostatika.
A Randomized, Double Blind, Multicenter, Parallel-group, Phase III Study to Evaluate Efficacy and Safety of DCVAC/PCa Versus Placebo in Men With Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer Eligible for 1st Line Chemotherapy
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida DCVAC/PCa tillsammans med standard terapi kan förlänga överlevnadstiden för patienten med metastaserad kastrationsresitent proatatacancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Bekräftad prostata adenocarcinom; skelett, och/eller mjukvävnad/visceral/körtel metastas; progress trots androgenterapi; förväntad livslängd av minst 6 månader; ECOG <=2; misnt 4v av kirurgi och strålbehandling
Bekräftade hjärna metastas; tidigare kemoterapi för prostatacancer; patienter som tål inte docetaxel och prednison; användning av kortikosteroider för något annat än beh av prostataca; någon immunosuppressiv beh; immunterapi mot prostataca. under de senaste 6 mån; kardiovaskulär sjukdom;
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan