Inloggad som:

avslutad_Valeria

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Valeria
Venetoklax, lenaliddomid och rituximab-för behandling av patienter med mantelcellslymfom NLG-MCL7
Venetoclax, lenalidomide and rituximab in patients with relapsed/refractory mantle cell lymphoma
PLACEHOLDER
Detta är en Fas1-2 studie för patienter med recidiverande mantelcellslymfom, med en ny kombination av läkemedel: venetoclax, lenalidomid och rituximab. Studien undersöker också möjligheten av responsstyrd behandling utefter molekylär remission i blod/benmärg eller PET/CT.
Mer information om studien för vårdgivare
-Ålder >18 år -Diagnosticerad med mantelcellslymfom -Recidiv/progession efter minst en tidigare rituximab-innehållande behandlingsregim -Även pat som erhållit ibrutinib kan inkluderas
-CNS engagemang -Kreatinin clearance <50 ml/min (Cockcroft-Gault)
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan