Inloggad som:

V940-005

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

V940-005
En fas 2, randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktiv-jämförarekontrollerad Klinisk studie av adjuvans V940 (mRNA-4157) Plus Pembrolizumab kontra Adjuvans Placebo Plus Pembrolizumab hos deltagare med högriskmuskelinvasiv Uroteliala karcinom Postradikal resektion
A Phase 2, Randomized, Double-blind, Placebo- and Active-comparatorcontrolled Clinical Study of Adjuvant V940 (mRNA-4157) Plus Pembrolizumab Versus Adjuvant Placebo Plus Pembrolizumab in Participants With High-risk Muscle-invasive Urothelial Carcinoma Post-radical Resection
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
* Deltagaren måste ha MIUC med ursprung i det nedre området (blåsan, urinröret) eller övre tarmkanalen (njurbäckenet, urinledaren). OBS: UTUC-registreringen kommer att begränsas till 20 %. *Dominant histologi måste vara UC.
Tidigare terapi med ett anti-PD-1-, anti-PD-L1- eller anti-PD-L2-medel, eller med ettmedel riktat mot en annan stimulerande eller samhiberande T-cellsreceptor (t.ex. CTLA-4, OX-40, CD137). Undantaget inkluderar deltagare som fått anti-PD-1- eller PD-L1-behandling för NMIBC med återfall >12 må
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-05-14)

Tillbaka till listan