Inloggad som:

V940-001-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

V940-001-studien
En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktiv jämförelsekontrollerad klinisk studie av adjuvans V940 (mRNA-4157) Plus Pembrolizumab kontra adjuvant placebo plus Pembrolizumab hos deltagare med högriskstadium II-IV melanom.
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo- and Active-Comparator-Controlled Clinical study of Adjuvant V940 (mRNA-4157) Plus Pembrolizumab Versus Adjuvant Placebo Plus Pembrolizumab in Participants with High-risk Stage II-IV Melanoma
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att jämföra effektivitet och säkerhet av adjuvant V940 plus pembrolizumab (Arm A( med adjuvant placebo (Arm B) plus pembrolizumab för deltagare med helt högrisk stadie II-IV melanom i randomiserad och dubbelblindad modell.
Mer information om studien för vårdgivare
Kirurgiskt, histologiskt/patologiskt verifierad melanom stadie IIB eller IIC , III eller IV. Tillgängligt material för NGS analys Tidigare inte erhållit systemterapi för melanom. <13 veckor mellan den sista kirurgiska resektionen (el motsv)och den första dosen av Pembrolizumab.
Okulärt eller mukosalt melanom. Erhållit blodtransfusion eller benmärgs-stimulerande produkter eller rekombinerat erytropoietin inom två veckor vid blodprov. Tidigare erhållit anti PD-1/PD-L1 behandling.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-10-31)

Tillbaka till listan