Inloggad som:

SCC-PDX

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SCC-PDX
SCC-PDX
Sahlgrenska Cancer Center PDX biobank (SCC-PDX)
PLACEHOLDER
Prover tas för genererande av patient-deriverade cellkulturer och patient-deriverade xenografter - PDX-modeller (musmodeller). Syftet är att utvärdera olika onkologiska behandlingar i modellerna samt finna markörer för behandlingsrespons i blodprov och studera immunförsvarets funktion vid cancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med cancer kan delta.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-17)

Tillbaka till listan