Inloggad som:

avslutad_TULIP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TULIP
SYD985.002, version 2.0
A multi-centre, open-label, randomized clinical trial comparing the efficacy and safety of the antibody-drug conjugate SYD985 to physician’s choice in patients with HER2-positive unresectable locally advanced or metastatic breast cancer
PLACEHOLDER
En randomiserad, öppen, klinisk multicenterstudie som jämför effektivitet och säkerhet för antikropp-läkemedelskonjugatet SYD985 med läkarens val hos patienter med icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad HER-2 positiv bröstcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Kvinnor≥18år Histologiskt bekräftad, ej opererbar lokalt avancerad eller metastasernade bröstcancer. 2. Progression under eller efter minst två behandlingar med HER-2 riktade behandlingsregimer eller progression under eller efter aldo- trastuzumab emtasinbehandling. 4. HER-2 positiv tumörstatus.
1. Tidigare behandl. m. SYD985. 2. Antracyklinbeh. inom 12 V före randomisering. 3. Kemoterapi, immunoterapi el prövn.substans inom 4 V före randomisering. 4. Strålbehandling 2 V före randomisering. 5. Hormonbeh. inom 1 V före randomisering. 6. Historia av keratit (hornhinneinfl.).
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-01-28)

Tillbaka till listan