Inloggad som:

avslutad_TRUST

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TRUST
Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer
Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer
PLACEHOLDER
Randomisering mellan primärkirurgi följt av rutin cytostikabehandling alternativt Neo-adjuvant behandling med 3 kurer cytostatika innan operationen och därefter rutincytostatikabehandling efter operation.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med misstänkt eller histologiskt konfirmerad, nydiagnosticerad, invasiv epitelial ovalrialcancer FIGO stadium IIIB-IV (IV endast om metastaser är potentiellt resektabla).
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan