Inloggad som:

TROPION-Breast03

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

TROPION-Breast03
En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) med eller utan Durvalumab jämfört med studieläkarens val av terapi hos patienter med trippelnegativ bröstcancer i stadium I-III med kvarvarande invasiv sjukdom efter neoadjuvant behandling (TROPION-Breast03)
En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) med eller utan Durvalumab jämfört med studieläkarens val av terapi hos patienter med trippelnegativ bröstcancer i stadium I-III med kvarvarande invasiv sjukdom efter neoadjuvant behandling (TROPION-Breast03)
PLACEHOLDER
Denna forskningsstudie är en fas 3-studie som utvärderar effekt och säkerhet vid behandling av patienter med TNBC som efter genomgången behandling fortfarande har cancer kvar i bröstvävnaden och/eller lymfkörtlar som avlägsnats genom operation.
Mer information om studien för vårdgivare
- Vuxna deltagare >18 år vid tiden då de signerar samtycket- Histologiskt bekräftad invasiv TNBC - Återstående invasiv cancer i bröst och/eller axillära lymfkörtlar vid kirurgisk resektion efter neoadjuvant terapi.
- Metastaserad TNBC i stadium IV- Historik av tidigare invasiv bröstcancer, eller tecken på återkommande sjukdom efter preoperativ terapi och operation. - Historik av ILD eller svår lungfunktionsnedsättning.- Hornhinnesjukdom av klinisk signifikans. -Gravida och ammande deltagare.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Katja Grönros (2024-01-24)

Tillbaka till listan