Inloggad som:

Triplex

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Triplex
En randomiserad studie vid spridd småcellig lungcancer där effekten av strålbehandling mot bröstkorgen som tillägg till standardbehandling med cytostatika och immunterapi studeras.
Randomized phase III trial investigating the survival benefit of adding thoracic radiotherapy to durvalumab (MEDI4736) immunotherapy plus chemotherapy in extensive stage small-cell lung cancer
PLACEHOLDER
Undersöka om kombinationen av strålbehandling, cytostatika och durvalumab hos ED småcellig lungcancer är säker och väl tolererad. Om 1 och 2-årsöverlevnaden, median OS och PFS ökar.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med ED småcellig lungcancer som inte har erhållit någon tidigare behandling
Tidigare kemo- eller radioterapi för SCLC.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-24)

Tillbaka till listan