Inloggad som:

TRIPLEX-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

TRIPLEX-studien
TRIPLEX
Randomized phase III trial investigating the survival benefit of adding thoracic radiotherapy to durvalumab (MEDI4736) immunotherapy plus chemotherapy in extensive stage small-cell lung cancer
PLACEHOLDER
Randomiserad fas 3 studie där hälften lottas till arm med immunterapi och cytostatika tillsammans med strålbehandling och hälften randomiseras till immunterapi och cytostatika. Undersöka om ett årsöverlevnaden ökar samt vilka skillnader det blir i överlevnad och biverkningar mellan armarna.
Mer information om studien för vårdgivare
Ken ge informerat samtycke samt fullfölja studien ECOG 0 eller 1 Kroppsvikt >30 kg Tillräcklig organ- och benmärgsfunktion Förväntad överlevnad >3 månader
Deltagit i annan studie med intervention inom 30 dagar Tidigare fått immunterapi eller cytostatika behandling för småcellig lungcancer Tidigare strålbehandling mot mer än 30% av benmärgen Aktiv eller historik av autoimmun eller inflammatorisk sjukdom med vissa undantag, se protokoll
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-24)

Tillbaka till listan