Inloggad som:

avslutad_TRIANGLE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TRIANGLE
Autolog stamcellstransplantation (ASCT) efter induktionsbehandling innehållande rituximab/ibrutinib/Ara-C för patienter
Autologous transplantation after a rituximab/ibrutinib/Ara-c containing induction in generalized mantle cell lymphoma – a randomized European mcl network trial
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att studera om tillägg av BTK-hämmaren ibrutinib kan förbättra överlevnaden för yngre patienter med mantelcellslymfom, och om högdosbehandling kan ersättas av tillägg av ibrutinib under induktionsbehandling och som underhållsbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Obehandlat mantelcellslymfom, ålder 18-65 år.
Nedsatt organfunktion, som ej tillåter högdosbehandling med autologt stamcellsstöd.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-15)

Tillbaka till listan