Inloggad som:

avslutad_Transcend

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Transcend
En öppen, singelarmad, multikohort, multicenter fas 2-prövning för att utvärdera effekt och säkerhet för JCAR017 hos vuxna försökspersoner med recidiverande eller refraktär non-Hodgkins lymfom (NHL) av typen indolent B-cellslymfom
A Phase 2, Open-label, Single Arm, Multicenter Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of JCAR017 (Lisocabtagene Maraleucel) in Adult Subjects With High-risk, Relapsed or Refractory Indolent B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)
PLACEHOLDER
En fas 2, öppen, enarmad prövning med multicenter och flera kohorter för att utvärdera effekten av och säkerheten hos JCAR017 för vuxna patienter med recidiverande eller refraktär indolent B-cells non-Hodgkins lymfom (NHL) Att utvärdera effekt av CAR-T behandling genom PET-CT undersökningar på patienter med follikulär lymfom och marginalzons lymfom.
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna patienter med relaps eller refraktär follikulär lymfom eller Marginalzoncellslymfom
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan