Inloggad som:

TINCA II- njurcancer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

TINCA II- njurcancer
Det immunologiska landskapet i njurcancer
Det immunologiska landskapet i njurcancer
PLACEHOLDER
Provtagningsstudie hos patienter med njurcancer för analys av prediktiva och prognostiska faktorer för respons och toxicitet. Insamlade prover analyseras för uttryck av immunmarkörer i blod och tumörvävnad hos patienter som får behandling med immunterapi. Studien ligger till grund för att identifiera mekanismer som kan förbättra behandlingseffekter hos njurcancerpatienter med immunterapi. Studien finansieras av Cancerfonden (21 1524 Pj), Vetenskapsrådet (2022-00723), ALF-Medicin (FoUI-974888). Vänligen kontakta Andreas Lundqvist (andreas.lundqvist@ki.se) för mer information kring studien.
Mer information om studien för vårdgivare
Njurcancer som ska få immunterapi
annan cancer
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan