Inloggad som:

avslutad_TIMEPOINT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TIMEPOINT
En öppen studie i fas 1a/b av MTL-CEBPA i kombination med en PD-1-hämmare (PEMBROLIZUMAB) hos vuxna patienter med avancerade solida tumörer (TIMEPOINT)
An Open Label Phase 1a/b study of MTL-CEBPA in Combination with a PD-1 Inhibitor (Pembrolizumab) in Adult Patients with Advanced Solid Tumours (TIMEPOINT)
PLACEHOLDER
En öppen multicenterstudie för patienter med solida tumörer. MTL-CEBPA (experimentellt läkemedel) ges i kombination med pembrolizumab. Studiens fas 1b del kommer undersöka hur säkra och väl tolererade dessa två läkemedel är i kombination. Studien kommer även att bedöma om kombinationen av läkemedel potentiellt kan minska tumörernas storlek.
Mer information om studien för vårdgivare
Avancerad solid tumörsjukdom och som erhållit all standardbehandling eller där ingen standardbehandling är tillgänglig. Ingen tidigare given PD-1/PD-L1 behandling.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan