Inloggad som:

avslutad_THORA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_THORA
THORA. Randomiserad studie för jämförelse av två strålbehandlingsscheman vid thorakal bestrålning av småcellig lungcancer stadium I-III.
A randomized phase II study comparing two schedules of hyperfractionated thoracic radiotherapy in limited disease small cell lung cancer.
PLACEHOLDER
Cytostatikabehandling med Cisplatin-Etoposid i 4 cykler kombineras med strålbehandling thorakalt med två dagliga fraktioner i tre eller fyra veckor (45 Gy eller 60 Gy). Om god remission ges PCI.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med limited diseased stadium II eller III med små-cellig lungcancer. Stadium I om kirurgi inte går att genomföra.
Ingen tidigare strålbehandling mot thorax.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan