Inloggad som:

avslutad_SCANDIUM-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SCANDIUM-studien
Scandium-studien. Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från uvealt melanom – en randomiserad kontrollerad studie
The SCANDIUM trial. A randomized controlled, open-label, Phase III, multicenter study evaluating if Isolated Hepatic Perfusion increases Overall Survival, in comparison with Best Alternative Care in patients with isolated liver metastases from uveal melanoma
PLACEHOLDER
En randomiserad studie undersöka om IHP (isolerad hyperterm leverperfusion) ger en förlängd överlevnad jmf med bästa alternativa behandling (vilket för närvarande inkluderar cytostatika och strålning). Studie kommer även att titta på tumörrespons, tid till lokal progress i levern samt livskvalitet.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med histologiskt eller cytologiskt verifierad levermetastaser uvula melanom. Är detta inte möjligt vid tidpunkt för randomisering är biopsi obligatorisk innan behandling påbörjas. Levermetastaserna mätbara av MRI eller CT bröstkorg och buk 4 veckor före randomisering. ECOG status 0 eller 1. Ingen tidigare kemoterapi, strålbehandling, eller biologisk terapi för uvuela melanommetastaser. Adekvat leverfunktion (definierad ASAT, ALAT, bilirubin.
Mer än 50 % av levervolymen består av metastaser. Verifierad extrahepatisk sjukdom diagnosticerad via PET-CT. Kvinnor i fertil ålder måste ha en negativ graviditetstest sju dagar före start av studien Aktiv infektion Ischemisk hjärtsjukdom eller anamnes på KOL eller lungsjukdomar.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-15)

Tillbaka till listan