Inloggad som:

avslutad_The Fiol Study

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_The Fiol Study
Förstalinjens behandling med osimertinib i EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer med tillhörande translationella studier (FIOL)
First-line treatment with osimertinib in EGFR-mutated non-small cell lung cancer, coupled to extensive translational studies.
PLACEHOLDER
Målsättningen med studien är att studera effekten av osimertinib i icke-småcellig lungcancer samt att analysera blod-vätske-och vävnadsprov avseende biologiska och genetiska faktorer
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan