Inloggad som:

avslutad_TestisCAB

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TestisCAB
Cabazitaxel mot cisplatinresistent testikelcancer
Cabazitaxel as salvage treatment for cisplatin-resistant germ cell cancer
PLACEHOLDER
Med denna studie vill vi undersöka om cabazitaxel har god behandlingseffekt vid utbredd testikelcancersjukdom efter tidigare lång cytostatikabehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Män över 18 år med histologisk verifierad, metastatisk germinalcellscancer. Progressiv sjukdom. ECOG performance status 0-2 och adekvat lever, njur och benmärgsfunktion vid inklusion.
Föregående behandling inom <21 dagar Samtidig strålbehandling till enda evaluerbara lesion Allvarlig cardiovaskulär sjukdom Aktiv okontrollerad infektion med pågående antibiotika, svamp eller antiviral medicinering Annan malignitet behandlad för mindre än 3 år sedan
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan