Inloggad som:

Teneriffa

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Teneriffa
En öppen, klinisk first-in-human-studie i fas 1/2a på flera centra med konsekutiva kohorter och dosupptrappning av BI-1910, en monoklonal antikropp mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2) som enda läkemedel och i kombination med pembrolizumab hos patienter med långt framskriden solid tumör
Phase 1/2a Open-Label, Dose-Escalation, Multicenter, First-in-Human, Consecutive-Cohort, Clinical Trial of BI-1910, a Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (TNFR2), as a Single Agent and in Combination with Pembrolizumab in Subjects with Advanced Solid Tumors
PLACEHOLDER
Att studera om prövningsläkemedel med namnet BI-1910 kan hjälpa vid behandling mot långt framskridna tumörer och för att se hur säkert det är att använda det till människor. I studien kommer BI-1910 att ges som enda läkemedel eller i kombination med pembrolizumab.
Mer information om studien för vårdgivare
Del 1- solid tumör Del 2- Icke-småcellig lungcancer eller levercellscarcinom
Se studieprotokoll
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan