Inloggad som:

avslutad_TELEPIK

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TELEPIK
TELEPIK
CBYL719A03201 - Öppen, multicenter, pilotstudie som utvärderar säkerheten och användbarheten av en hybrid decentraliserad klinisk prövning (DCT) med en TELEmedicinsk plattform hos patienter med HRpositiv/HER2-negativ avancerad bröstcancer med en PIK3CAmutation behandlad med alpelisib – fulvestrant (TELEPIK)
PLACEHOLDER
Öppen, multicenter, pilotstudie som utvärderar säkerheten och användbarheten av en hybrid decentraliserad klinisk prövning (DCT) med en TELEmedicinsk plattform hos patienter med HRpositiv/HER2-negativ avancerad bröstcancer med en PIK3CAmutation behandlad med alpelisib – fulvestrant
Mer information om studien för vårdgivare
>18 years old at the time of consent. Participant with ABC (loco regionally recurrent or metastatic) not amenable to curative therapy.
Has received prior treatment with any PI3K,mTOR or AKT inhibitor. With inflammatory breast cancer at screening. Has had major surgery within 14 days prior to trial treatment start and/or has not recovered from major side effects.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-05)

Tillbaka till listan