Inloggad som:

avslutad_TATTOO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TATTOO
Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer
Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer
PLACEHOLDER
kolmarkering av lymfkörtel sker inför start av neoadjuvant cytstatika
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan