Inloggad som:

avslutad_TAS 120-202 (SOFFA)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TAS 120-202 (SOFFA)
En fas 2-studie av futibatinib hos patienter med specifika avvikelser i FGFR
A PHASE 2 STUDY OF FUTIBATINIB IN PATIENTS
PLACEHOLDER
Studien syftar till att utvärdera effektiviteten och säkerheten för prövningläkemedlet futibatinib hos cancerpatienter med FGFR-förändringar i 3 olika kohorter. Lämpliga studiedeltagare kommer att inkluderas i en av tre behandlingskohorter baserat på diagnos och status för FGFR-avvikelse. Kohorter: (1) patienter med avancerade, metastatiska eller lokalt avancerade solida tumörer med FGFRom- arrangemang (exklusive primära hjärntumörer och intrahepatisk kolangiokarcinom (gallgångscancer); (2) patienter med cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck (GEJ) med FGFR2-förstärkning; och (3) patienter med myeloida eller lymfoida neoplasmer som innehåller FGFR1- rearrangemang. Studiedeltagare kommer att få futibatinib med en oral dos på 20 mg en gång om dagen i 28-dagarscykler. Behandlingen pågår tills sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet eller tills något av kriterierna för att avbryta behandlingen enligt protokollet uppfylls.
Mer information om studien för vårdgivare
Känd FGFR-avvikelsestatus och typ av tumör som uppfyller samtliga kriterier för en av ovanstående kohorter. Förmåga att ta läkemedlet oralt.
Bland annat: Ej tumörrelaterade kliniskt signifikanta förändringar i kalcium-fosforhomeostasen. Kliniskt signifikant Ektopisk mineralisering/förkalkning, näthinnesjukdom eller korneal sjukdom. Aktiv CNS-metastas och/eller karcinomatös meningit.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan