Inloggad som:

avslutad_TARZEL

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TARZEL
BRAF-muterat malignt melanom som utvecklat resistens mot Braf-hämmande behandling
Pilot study of sequential treatment with Tarceva and Zelboraf in BRAF mutated malignant melanoma with acquired resistance to BRAF and /or BRAF and MED inhibition - TARZEL.
PLACEHOLDER
Behandling med Zelboraf och Tarceva till patienter som tidigare progredierat på BRAF-hämmare.
Mer information om studien för vårdgivare
Malignt melanom stadium IV eller inoperabel stadium III. Tidigare dokumenterad respons på BRAF hämmande läkemedel
Performance >2
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan