Inloggad som:

Taormina-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Taormina-studien
Behandling av oligometastatisk bröstcancer - en randomiserad fas 3 studie som jämför första linjens systemisk behandling med eller utan tillägg av stereotaktisk ablativ radioterapi - TAORMINA
Treatment of Oligometastatic breast cancer - a randomised phase 3 trial comparing stereotactic ablative radiotherapy and systematic treatment with systemic treatment alone as 1 line treatment
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att värdera effektiviteten och säkerheten av SABR och systemterapi jämfört med enbart systemterapi för patienter med oligometastatisk bröstcancer. Målet är att värdera potentiella biomarkörer för respons och tidig progression genom att använda tumörvävnad och blodprover.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt verifierad oligometastatisk sjukdom, stabil sjukdom, fått första linjens behandling och värdering efter 3 månader, ECOG 0-2, ER, PgR och HER2 status.
Oligometastatisk sjukdom i hjärnan, malign eller metastatisk sjukdom i andra organ, kan ej genomföra CT eller MRI, konkurrerande terapibehandling, i en graviditet och pågående amning.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-01-30)

Tillbaka till listan