Inloggad som:

TailorDose-II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

TailorDose-II
Terapeutisk dosmonitorering (TDM) av frekvent använda cytostatika och dosregimer indikerade vid bröstcancer.
Theraputic dose monitoring of commonly used cytostatic drugs/regimes indicated for breast cancer.
PLACEHOLDER
Bröstcancerpatienter (n=280) som ges standardbehandling med; epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel, paclitaxel och doxorubicin monitoreras för att studera hur läkemedelsexponering i blod relaterar mot biverkningar. Målet är att visa att nytta och säkerhet förbättras när dosen individanpassas.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder > 18 år. Patient behandlad med en, eller en kombination, av: cyklofosfamid, epirubicin, doxorubicin, docetaxel och paclitaxel. Skriftligt godkännande.
Patienter med kontraindikation för de studerande läkemedlen. Patienter som får en kombinationsbehandling med docetaxel, carboplatin och trastuzumab. Patienter som får palliativ behandling. Patienter som deltar i andra studier där icke godkända läkemedel ingår.
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-27)

Tillbaka till listan