Inloggad som:

avslutad_TAHOE _ M16 289

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TAHOE _ M16 289
En öppen, multicenter, fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine jämfört med Topotekan i 2:a linjen hos patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer med hög nivå av DLL-3-protein, som försämras under eller efter första linjens platinumbaserad kemoterapi (Tahoe).
A Randomized, Open-Label, Multicenter, Phase 3 Study of Rovalpituzumab Tesirine Compared with Topotecan for Subjects with Advanced or Metastatic DLL3high Small Cell Lung Cancer (SCLC) who have First Disease Progression During or Following Front-Line Platinum-Based Chemotherapy (TAHOE)
PLACEHOLDER
Patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer, med hög nivå av DLL-3-protein, som har första sjukdomsprogress under eller efter 1:a linjens platinum-baserade kemoterapi. Får behandling med Rova T versus Topotekan.
Mer information om studien för vårdgivare
Tillgängligt eller representativt tumörmateriel för undersökning av DLL-3 uttryck. Tumör måste ha högt DLL-3 (DLLhigh). ECOG 0-1 Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1 via central bedömning av Central Radiographic Assessment Comittee (CRAC) Patienter med tidigare CNS metastaser får inte ha aktiv CNS-sjukd
Okontrollerad hypertension och/eller diabetes, klinisk signifikant lungsjukdom eller neurologisk sjukdom. Dokumenterad historia av cerebro-vasckulära händelser, instabil angina eller hjärtinfarkt. Kända lemptomeningeala metastaser. Isolerad progress i CNS utan påvisbar påvisbar progress utanför CNS.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan