Inloggad som:

avslutad_Tadpole-G

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Tadpole-G
En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom
Phase II open-label global study to evaluate the effect of dabrafenib in combination with trametinib in children and adolescent patients with BRAF V600 mutation positive Low Grade Glioma (LGG) or relapsed or refractory High Grade Glioma (HGG)
PLACEHOLDER
HGG: Undersöker effekten av dabrafenib i kombination med trametinib för behandling av tumörsjukdomen. LGG: Undersöker effekten av dabrafenib i kombination med trametinib jämfört med behandling med karboplatin och vinkristin för behandling av tumörsjukdomen.
Mer information om studien för vårdgivare
HGG: Undersöker effekten av dabrafenib i kombination med trametinib för behandling av tumörsjukdomen. LGG: Undersöker effekten av dabrafenib i kombination med trametinib jämfört med behandling med karboplatin och vinkristin för behandling av tumörsjukdomen.
Tidigare behandling med RAF- MEK- eller ERK-inhibitor. HGG: Cancerbehandling senaste 3 veckorna. LGG: Tidigare systemisk behandling eller strålbehandling. Se publik databas för mer i
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-02-02)

Tillbaka till listan