Inloggad som:

Tabanetoc

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Tabanetoc
Tinzaparin och biomarkörer efter neoadjuvant behandling av äggstockscancer
Tinzaparin and biomarkers after neoadjuvant treatment of ovarian cancer
PLACEHOLDER
Primärt mål: Det primära syftet med studien är att utvärdera effekterna av tinzaparin på förändringar i nivåer av CA-125 hos EOC-patienter som får neoadjuvant kemoterapi (NACT). Sekundära mål: Det sekundära målet med studien är att utforska effekten av tinzaparin på dynamiken hos ett spektrum av immunologiska och koagulationsfaktorer hos EOC-patienter som får NACT. Dessutom kommer överensstämmelsen med tinzaparininjektioner och biverkningar orsakade av tinzaparin att beskrivas.
Mer information om studien för vårdgivare
18 år och äldre. Epitelial äggstockscancer, äggledare eller peritoneal cancer, eller bukcancer där en biopsi indikerar ett ursprung från äggstocken, äggledaren eller bukhinnan.
Behandling med Heparin. Känd allergi mot produkter i studien. Graviditet. stor kirurgi senaste året. Känd hjärnmetastas. Deltar i annan studie. Behandling för trombotisk sjukdom. Magsår. Behandling för känd malignitet de senaste året. Histologisk diagnos av antingen höggradigt seröst karcinom.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-03-16)

Tillbaka till listan