Inloggad som:

T-REX

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

T-REX
Skräddarsydd extern strålbehandling hos kliniskt körtelnegativa bröstcancerpatienter med 1-2 portvaktskörtlar med makrometastas. En öppen multicenter, randomiserad FAS 3 studie
Tailored regional external beam radiotheraphy in clinically node-negative breast cancer patients with 1-2 sentinel node macrometastases; an open, multicenter, randomized non-inferiority 3-trial.
PLACEHOLDER
T-REX är en randomiserad multicenterstudie som undersöker om lymfkörtelbestrålning kan avstås till patienter som opererats för bröstcancer och har en begränsad körtelmetastasering med låg återfallsrisk. Målet är att bibehålla de mycket goda behandlingsresultaten avseende återfall och överlevnad, men med minskade biverkningar och lägre samhällskostnader. Studien planerar att inkludera minst 1350 och max 1800 patienter i Norden över 5 års tid. Bröstcancerpatienter med en östrogenreceptor positiv, HER2 negativ T1-2 tumör och 1–2 sentinel node makrometastaser kan ingå. Efter kirurgin slumpas patienterna antingen till att få strålbehandling enligt dagens standardbehandling eller att avstå strålbehandling mot lymfkörtlarna i axillen. Genom att avstå från körtelbestrålning kan biverkningar från armen minskas, med ökad livskvalitet. Man minskar även stråldosen till hjärtat och lungan, och den risken för hjärt- och lungsjukdom strålningen innebär på sikt.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Primär unifokal eller multifokal invasiv bröstcancer T1-T2 2. Kliniskt lymfkörtelnegativ sjukdom 3. Makrometastas (≥ 2mm) i 1-2 i portvaktskörtlar 4. Muntligt och skriftigt medgivande om deltagande 5. Ålder ≥18 år 6. Tumörfria resektionsmarginaler 7. Östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ primärt
1. Regionala eller fjärrmetastaser utanför samsidig axill 2. Tidigare strålbehandling mot det planerade strålområdet, dvs samsidig bröstkorg/axill. 3. Neoadjuvant systemisk behandling 4. Axillutrymning eller tidigare axillkirurgi utöver sentinel node biopsi på den aktuella sidan 5. Tidigare invasiv
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-03-19)

Tillbaka till listan