Inloggad som:

avslutad_Synkron-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Synkron-studien
Livskvalitet och kirurgisk behandling vid levermetastasering av kolorektal cancer
Livskvalitet och kirurgisk behandling vid levermetastasering av kolorektal cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-10-29)

Tillbaka till listan