Inloggad som:

Swedish anal carcinoma study

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Swedish anal carcinoma study
Swanca
Proton versus photon therapy in anal squamos cell carcinoma
PLACEHOLDER
Jämförande studie av biverkningar efter radiokemoterapi av analcancer med fotoner vs protoner
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Lena Bylund (2021-11-02)

Tillbaka till listan