Inloggad som:

SWECRANIOL

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SWECRANIOL
Behandling med dabrafenib + trametinib vid kraniofaryngeom
Neoadjuvant och prospektiv behandling med Dabrafenib (Tafinlar) och Trametinib (Mekinist) vid papillärt kraniofaryngeom
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera tumörrespons av tumörvolym på MR jämfört med baseline för patienter med papillärt kraniofaryngeom vid behandling med dabrafenib och trametinib.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med veriferad papillärt kraniofaryngeom. BRAF mut V600E, verifierad immunhistokemi och molekylär genetisk analys. ECOG 0-2 Tidigare cancersjukdom som inte kräver aktuelll behandling är tillåten.
Pågående behandling i annan läkemedelsstudie eller annan experimentell behandling. Tidigare behandling med BRAF eller MEK-hämmare. Överkänslighet mot studieläkemedel. Känd hjärtkärlsjukdom, aktiv blödning, intrakraniell blödning.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-10-31)

Tillbaka till listan