Inloggad som:

avslutad_SWEA-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SWEA-studien
SWEA-studien - Utvvidgad genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancer
SWEA - The Swedish BRCA1 & BRCA2 study collaborators (SWE-BRCA) Extended Analysis
PLACEHOLDER
Syftet med SWEA-studien är att ta reda på hur vanligt det är att en annan gen än BRCA1 eller BRCA2 ligger bakom den ärftliga benägenheten hos kvinnor med misstänkt ärftlig bröstcancer. Vi vill på så vis vinna kunskap om mutationer som kan användas för individuell risk-bedömning, förebygg. åtgärder.
Mer information om studien för vårdgivare
Misstänkt ärftlig bröstcancer, klinisk indikation för genetisk analys av BRCA1 och BRCA2
Oförmåga att förstå patientinformationen, oförmåga att lämna blodprov
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-01-27)

Tillbaka till listan