Inloggad som:

SVEP53-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SVEP53-studien
Molekylär karakterisering och kliniska aspekter av TP53-mutationer i den svenska konstitutionella TP53-kohorten
Molecular Characterization and Clinical Aspects of Germline TP53 Mutations in Swedish Constitutional TP53 Cohort
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utforma ett kontrollprogram för familjer med en medfödd TP53-mutation för att utvärdera möjligheten at att upptäcka cancersjukdom i ett tidigt stadium. För deltagare gäller medverkan i undersökningar, biobank och frågeformulär.
Mer information om studien för vårdgivare
Anlagsbärare av en medfödd säkert patogen TP53 mutation oavsett tidigare familjehistoria som har undertecknat informerat samtycke. Även patogen mutation i mosaikform kan inkluderas i studien.
Om känd cancersjukdom prioriteras behandling till dess den är färdigbehandlad. Pacemaker/ICD/metallföremål som gör att MR är kontraindicerad. Det föreligger ko-morbiditet som utesluter behandling av en tumörsjukdom som påvisas. Ej testad för TP53 mutation.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2024-01-30)

Tillbaka till listan