Inloggad som:

avslutad_SUMMIST

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_SUMMIST
Kirurgi av metastaserat malignt melanom efter systemisk immunterapi (SUMMIST-studien)
Surgery of metastatic melanoma after systemic therapy
PLACEHOLDER
Studiens syfte är att utvärdera om det finns en vinst med att operera bort kvarvarande tumörer på patienter med SD eller PR efter minst nio månaders behandling med PD-1 hämmare
Mer information om studien för vårdgivare
*Metastaserat malignt melanom stadium M1a, M1b eller M1c. *Minst 9 månaders behandling med immunterapi (PD1-inhibitor ensamt eller i kombination). *Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1. *Planerad för ytterligare 12 månaders immunterapi. *Operabla metastaser enligt MDK. *ECOG 0-2.
*Hjärnmetastaser (M1d). *Tidigare behandling med BRAF/MEK-hämmare.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan