MENY
Administratör Logga ut

Stop-Gist SSG XXV

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Stop-Gist SSG XXV
Stop-GIST: Avslutande av behandling med imatinib hos patienter som har en gastrointestinal stromatumör (GIST) och har haft mellan 1 och 3 metastaser, vilka efter behandling inte längre kan ses med radiologiska metoder.
SSG XXV: The stop-GIST trial. Discontinuation of imatinib in patients with oligo-metastatic gastrointestinal stromal tumor that has become radiologically undetectable with treatment.
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2019-03-27)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 22 januari 2019