Inloggad som:

START-NET

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

START-NET
Systemisk, anpassad, målinriktad strålbehandling vid neuroendokrina tumörer.
Systemic Targeted Adaptive RadioTherapy of NeuroEndocrine Tumors
PLACEHOLDER
Deltagande patienter, som samtliga har en neuroendokrin tumörsjukdom, kommer att få behandling med ett radioaktivt läkemedel (lutetium) som specifikt söker sig till de neuroendokrina tumörcellerna. Lutetium-behandling ges för närvarande med en standard-dosering – fyra behandlingsomgångar till alla patienter – utan någon anpassning till den enskilda patientens och tumörens egenskaper. Deltagande patienter kommer att randomiseras i ett 1:1 ratio mellan att få en mer individuellt anpassad behandling jämfört med standard-behandlingen. Vissa patienter, de i experimentarmen (individualiserad behandling) kommer att erhålla samtidig kemoterapibehandling p.o. med capecitabine under fyra cykler, cykellängd tre veckor, med behandling per os två av tre veckor. Lutetiumbehandlingen har en cykellängd om 10 +/- 2 veckor, och ges som standard i 4 cykler. Den primära målsättningen är att jämföra effekten av icke-individualiserad behandling versus individualiserad behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
- Ålder 18 år eller över - Signerad forskningspersonsinformation - Histologiskt bekräftad, avancerad, väldefinierad inoperabel neuroendokrin tumörsjukdom, alla grader, förutom pheochromostom eller paragangliom
- Gravid eller ammande - Samtidig behandling med annat anticancerläkemedel än somatostatinanalog - Kontraindikation för behandling med capecitabine
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2023-03-18)

Tillbaka till listan